Za sve naše proizvode izvršeno je nadzorno ispitivanje prema Naredbi o obaveznom atestiranju elektroenergetskih izolovanih provodnika i kablova ("Sl.list SFRJ", br. 43/88) i po Pravilniku o obaveznom atestiranju proizvoda koji prouzrokuju radiofrekvencijske smetnje ("Sl.list SFRJ", br. 30 od 26.04.1991), te zahtevima međunarodnih normi IEC, EN, DIN VDE.

Svi proizvodi proizvedeni su i po standardu SRPS N. C03.302:1990 na osnovu plana sertifikacije broj KA.089/08 od 2008.06.12. INN Vinča. Priključni kablovi za industriju električnih uređaja nose znak kvaliteta VDE.

Sertifikati

  • DNV ISO 9001-2008
  • DNV ISO 14001-2004
  • VDE Certifikat